Archiv pro rubriku: Info

Akreditované 4 schody

Dlouhodobě se věnujeme výuce na základní škole a zavádění nových metod do výuky jak na prvním stupni, tak na druhém. V rámci této činnosti jsme vyvinuli metodu 4 schody, která realizuje naplňování a rozvíjení cílů čtenářské, matematické a OSV gramotnosti a reflexe naplňování těchto cílů. Tato metoda výuky skýtá řadu výhod a je jak pro žáky, tak pro učitele velkým přínosem. V rámci naší přímé pedagogické činnosti jsme ji aplikovali na 1. i 2. stupni základního vzdělávání. Postupně se naše výuka rozšířila o videomateriály z výukového cyklu, odborné zpracovávání pedagogických východisek, cílů a výstupů, workshop, při němž jsme metodu a její souvislosti prezentovali kolegům – pedagogům.  Nyní jsme získali akreditaci MŠMT.