Co pro nás znamená tandemové učení

Obecně se dá říct, že jsme jako lidé nastaveni na dualistickou strukturu, zjednodušeně řečeno na dvojice, ať už se jedná o protiklady (horko – zima, černý – bílý, dobrý – špatný, světlo – tma, noc – den, etc.) nebo o naši bazální rodinu (otec – matka, muž – žena). Ve většině rodin funguje mužský a ženský prvek a nám se povedlo tuto genderovou paritu přenést i do výuky. Děti tedy při naší tandemové výuce vidí muže i ženu, tedy kompletní dvojici.

Dalším přínosem je také střídání mluvčího v rámci dvojice. Děti daleko lépe udrží pozornost, když ji musí zaměřit na dvě aktivní centra. Střídání hlasů rovněž přispívá k lepší percepci. Základním principem spolupráce je pak samozřejmě sledování stejného didaktického cíle v rámci tandemu a tandemového vyučování.

Dalšími výhodami tandemového učení jsou společná práce v jeden okamžik (2 v procesu na 1 místě), poznávání žáků z jiného úhlu pohledu a v jiných než běžných situacích (předmětech) v rámci výuky (mezipředmětové vztahy apod.) a vzájemný mentoring, kontrola, hodnocení a to jak žáků, tak kolegů navzájem.

Při jednom z workshopů připravovaných pro pedagogy, tedy pro „dospělé“ auditorium, jsme přiblížili tandem a tandemové učení obrazem jiných činností, které využívají synergie dvou lidí k tomu, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Jako příklad tyto obrazy fungovaly velmi dobře a lze na nich demonstrovat, v čem vidíme výhody metody tandemového učení. Vzali jsme tedy dva obecné texty (zdroj: Wikipedie) a zkusili jsme načrtnout paralelu mezi originálním využitím tandemu a tandemovým učením.

Když člověk nevyrábí hmotné statky, častěji si klade otázku, zda to co dělá, jak to dělá, má nějakou hodnotu. Pokud bych jako učitelka chtěla předat pouze znalosti, zpětná vazba je jasná – žák zná anebo nezná. Smysl učitelského povolání ale vidím někde jinde, jde o možnost ovlivnit myšlení a chování žáků. Kontrola či hodnocení vaší práce se pak ztrácí někde v nedohlednu, přicházejí pochybnosti, obavy, vystřídané pocitem uspokojení a radosti. Neustálé hledání. Když najdete někoho z řady učitelů, kdo vyznává stejné hodnoty, ujistí vás, podpoří, s kým nebojujete, ale vzájemně se doplňujete, učíte se jeden od druhého, uleví se vám. Máte navíc ideální podmínky pro tandemové učení.

Tandemové učení je jako jízda na dvojkole.

Nejde to bez souladu a šlapání ve stejném rytmu. Stejně tak soulad a harmonie učitelů má blahodárný vliv na atmosféru ve třídě, žáci jsou svědky nenásilné, přirozené komunikace dvou rovnocenných partnerů.

Ještě před samotnou jízdou si musí dvojice vytyčit společný cíl cesty – nemůže jet jeden na Brno a druhý na Prahu. I při výuce v páru je podmínkou stejný cíl, diskutovat lze pouze o metodách a formách výuky.

Cyklisté musí přizpůsobit techniku šlapání jeden druhému. Umět se přizpůsobit žákům, podmínkám či kolegovi je jedna z nezbytných dovedností učitele. Nutí nás to diskutovat, argumentovat, dávat věcem a jevům přesná pojmenování.

Větší efektivita samotné jízdy na dvojkole je dána dvojnásobným výkonem. Ve třídě jde o dvojnásobnou podporu žáků a možnost individualizace procesu učení, dvojí pohled na žáky a jejich hodnocení.

Pocit, že v tom nejste sami, je zkrátka k nezaplacení.

 

Tandemové učení je jako společný let dvou osob

 1. Tandemový paragliding umožňuje vyzkoušet si paragliding všem, kteří

a. nechtějí létat samostatně

b. chtějí zažít výjimečný zážitek.

Můžeme tedy říci, že učitel v tandemu a. získává podporu například v „problémové“ třídě, ať už se problémy týkají pozornosti, poruch učení, inkluze, etc. Za b. je spolupráce obohacením všech stran, tedy obou učitelů, kteří spolu „vletí“ do třídy.

2. Pro tandemový paragliding se vyrábějí pouze kluzáky s vysokou stabilitou za všech okolností. I v případě, že by došlo ke kolapsu tandemového kluzáku při letu v nevhodných povětrnostních podmínkách, je tandemový kluzák schopen se velice rychle sám zregenerovat a pokračovat v letu.

Dva vyučující ve třídě znamenají větší autoritu, lepší možnost organizace, etc. Pomoc a podpora kolegy dává větší stabilitu našemu vlastnímu projevu a možnost upřesnění, doplnění, opravy, když je jí třeba.

3. Tandemový kluzák s vysokou pasivní bezpečností je pouze jedna část bezpečného letu. Tou druhou jsou tandemoví piloti, kteří let provádějí. Pilot, který se chce stát tandemovým pilotem, musí být zkušeným, dlouholetým pilotem a složit teoretické i praktické zkoušky u inspektora paraglidingu. Musí předvést, že tandemový kluzák dokonale ovládá, dokáže bezpečně odstartovat i přistát a má všechny potřebné znalosti z meteorologie, aerodynamiky a leteckých předpisů.

V první řadě nejde o přesný obsah, ale o to, že jsou dva, kteří směřují ke společnému cíli. Oba vyučující musí mít zkušenosti s individuální výukou, aby dokázali zvládnout kooperaci nejen s kolegou, ale i s dětmi v této nové roli. Znalost didaktiky, vyučovacích metod, psychologie, etc., je samozřejmostí.

4. Odlišnosti tandemového paraglidingu

a. Tandemový kluzák má přibližně 2x větší plochu než „single“ kluzák, protože musí nést váhu pilota i pasažéra

Tandemové vyučování dokáže pokrýt daleko větší prostor.

b. U tandemového kluzáku se popruhy připnou napřed k tzv. rozpěrce, která se poté jedním koncem připne do karabiny sedačky pilota a druhým koncem do karabiny sedačky pasažéra. Další funkcí rozpěrky je výškové vyvážení pilota a pasažéra.

Oba učitelé jsou propojeni. Rozpěrka může symbolizovat didaktický cíl, který oba vyučující spojuje.

 

 

Celek je víc než souhrn jeho částí