DVA vzdělávání

Pro účely naplňování našeho vzdělávacího programu Tandemové učení a jeho dalšího rozšiřování jsme založili instituci DVA vzdělávání s.r.o., která byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

DVA vzdělávání nabízí zejména akreditovaný vzdělávací program Tandemové učení pro pedagogické pracovníky, jehož vzdělávacím cílem je získat:

  • nové kompetence v oblasti naplňování formativních a postojových výstupů RVP (např. spojuje smyslové vjemy s přemýšlením, vhodně se vyjadřuje a obhajuje svůj názor, naslouchá, navrhuje, argumentuje, přijímá cizí názor a ztotožňuje se s ním, atd.);
  • nové dovednosti pro realizaci formativních a postojových výstupů RVP v přímé pedagogické činnosti (organizační formy výuky, přenášení pozornosti mezi učiteli a aktivizace žáků, společná příprava a reflexe vyučovací hodiny, příprava učebních materiálů, strategie řešení problémů, didaktické postupy a hry, atd.);
  • přehled o metodách výuky, které lze aplikovat v rámci tandemového učení (např. prvky dramatické výchovy, činnostní učení, metody kritického myšlení apod.).

Více o dalších programech ZDE

Kontakt a fakturační údaje:

DVA vzdělávání s.r.o.
Uruguayská 437/4
Praha 2 – 120 00
IČO: 06263283

Celek je víc než souhrn jeho částí