O nás

Tandemovému učení jsme se začali věnovat na základě projektu, který jsme v týmu připravovali v roce 2016. Při této práci se ukázalo, že sdílíme velmi podobný pohled na vzdělávání a konkrétní důrazy v tomto procesu a hledali jsme cesty, jak naše přesvědčení převést do praxe.

Výsledkem řady diskuzí a mnohahodinových debat bylo rozhodnutí pro lepší zpracování formativních a postojových výstupů. Vhodnou platformou se ukázaly pohádky, které skýtají řadu modelových situací, ve kterých děti získávají kompetence a prekoncepty pro reálný život.

Vytvořili jsme tedy cyklus pohádek (Karkulka, Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O dvanácti měsíčkách), který jsme spolu s dětmi realizovali v hodinách přímé pedagogické činnosti v rámci běžného vyučování.

Na základě této zkušenosti jsme pak začali metodu dále rozvíjet a seznamovat s ní další pedagogy nebo veřejnost (nejdříve z řad rodičů dětí, které s námi cyklus absolvovaly).

V současné době máme připraveny vyučovací celky a modely s různými časovými dotacemi naplňujícími oborové výstupy RVP (postojové i znalostní) předmětů 1. a 2. stupně základní školy. Připravujeme a realizujeme workshopy pro pedagogy a publikaci našich dosavadních zkušeností.

Náš vzdělávací program byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Program je akreditován v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. V rámci tohoto programu jsme vzhledem k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit prokázali způsobilost k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pro naplňování těchto cílů jsme založili instituci DVA vzdělávání s.r.o.

Celek je víc než souhrn jeho částí