Speciální hodina anatomie

“Jako lidská bytost jsem selhal, snažím se alespoň jako duch dohnat zde ve škole, co jsem za života zmeškal. Rád bych pronikl do třídy a učil se tajně s vámi, ale mohu vnímat jen po setmění. Bloudím tedy po nocích školou, pročítám zapomenuté sešity a učebnice. Můj duch roste, cítím, že budu brzy osvobozen, jen informace o lidském těle jsou mi stále skryty.

A tak jsem si vzpomněl na vás, na skupinu dětí, které už jednou pomohly…duše školníka Kočky měla vloni to štěstí…”

Dušičky 2022: student se dozví, že zakletý školník Kočka byl vysvobozen skupinou šikovných prvňáků, a proto o rok později požádá také o pomoc…

Program pro komunitní setkání s dětmi a rodiči.