Ukázka výuky v ZŠ Křesomyslova

V září jsme tandemově odvyprávěli pohádku o ošklivém káčátku dětem ze 2. ročníku. Zaměřili jsme se zejména na formativní výstupy a rozvíjení kompetencí. Podívat se na to, jak probíhá tandemová výuka v našem pojetí se přijely podívat kolegyně z Nového Bydžova, se kterými jsme potom dopolední blok probrali a reflektovali.

Šlo o oborové výstupy (v OSR zejména formativní, ale samozřejmě i znalostní, kompetence, průřezová témata – samostatný materiál pro každého účastníka. Důležitost OSR/OSV, RVP/ŠVP.

Ukazovali jsme, jak pracujeme: výběr cíle, tématu, třídy, ukázka materiálů (itinerář, pracovní listy, rekvizity apod.)

Cíle:  

  • tolerance, empatie k odlišnostem jednotlivce
  • respektování zvláštností různých etnik
  • multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
  • odpovědnost jedince za odstranění diskriminace