Archiv pro rubriku: Nabízíme

Program Tandemové učení

Anotace vzdělávacího programu Tandemové učení:

Tandemová výuka. Lektoři představí účastníkům teoretická východiska a praktické využití tandemové výuky na 1. stupni základní školy. Účastníci pracují ve skupinách, v nichž rozebírají a analyzují texty související s metodou a samostatně formulují principy tandemové výuky. Účastníci sledují videozáznamy z vyučovacích hodin, ve kterých byla použita metoda tandemové výuky. V průběhu této prezentace účastníci sledují naplňování jednotlivých oborových výstupů a cílů výuky a zaznamenávají své postřehy a výsledky svého pozorování do lektory připraveného dotazníku. Následně lektoři vedou s účastníky diskuzi a strukturují ji na základě východisek metody.

Časová dotace: 2 hodiny

Ukázka tandemové výuky (interakce lektoři – žáci, lektoři – účastníci). Lektoři prezentují aplikaci metody tandemové výuky v běžné třídě. Lektoři představí naplňování formativních a postojových cílů ve výuce. Účastníci zaznamenávají své postřehy a případné dotazy, které následně spolu s lektory vyhodnotí ve strukturované diskuzi, a formulují přínos metody pro vyučující.

Časová dotace: 3 hodiny

Ukázka tandemové výuky (interakce lektoři – účastníci v roli žáků). Lektoři aplikují metodu tandemové výuky za přítomnosti účastníků v roli žáků na modelu běžné vyučovací hodiny. V rámci tohoto modelu získávají účastníci vhled do pocitů a možností žáků naplňovat formativní a postojové cíle ve výuce. Model přináší také lepší představu o stanovování minimálních časových dotací na jednotlivé aktivity. V průběhu modelových situací účastníci zaznamenávají své postřehy a případné dotazy, které následně spolu s lektory vyhodnotí přínos metody pro samotné žáky.

Časová dotace: 3 hodiny

 Na základě absolvování tohoto vzdělávacího programu získá účastník osvědčení pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro více informací nás kontaktujte na tandemoveuceni@gmail.com.