Archiv pro rubriku: Nabízíme

KDE DOMOV MŮJ?

Tematické učení – Tematický den
Cílová skupina: II. – III. stupeň
Časová dotace: 5 hodin
Lektoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Tomáš Najbrt
Anotace:

Žáci zpracovávají téma domova a vazeb, které se k tomuto pojmu vážou. Ústřední linkou je vztah k domovu na základě opouštění domova, ať už je dobrovolné či nikoli. Reflektují současnou geopolitickou situaci a věnují se tématu migrace. V historických exkurzech se zabývají tématem okupace a vyhnání. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti pracují s texty, které posuzují komparativní metodou. Na pracovních listech aplikují kritické myšlení, ať už v rámci asociativního postupu k tématům: co mě může vyhnat z domova, co mě naopak doma drží, kdo a proč byl vyhnán, etc., nebo tzv. filtru, kdy škálují obsah na základě klíčových slov. Součástí projektu jsou také dramatické ukázky a poslech dobových dokumentů a skupinová práce.

Projekt vznikl v rámci vzdělávacího programu Tandemové učení akreditovaného MŠMT pod č.j.: MSMT- 22395/2017-2-834.

Projekt bude pilotně odučen v ZŠ Křesomyslova ve třídě 9B v rámci běžného vyučování v projektu Vzdělaní učitelé, úspěšní žáci pod OPVVV II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ.

Pokračování textu KDE DOMOV MŮJ?

DVA UČITELÉ, JEDNA TŘÍDA – TANDEM A POSTOJOVÉ VÝSTUPY RVP

Časová dotace: 5-8 hodin (v závislosti na počtu účastníků)
Počet účastníků: 9-20
Cena: 14.400,- Kč
Lektoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Tomáš Najbrt

V současné době nabízíme v rámci akreditovaného programu Tandemová výuka workshop pro pedagogický sbor zaměřený na naplňování postojových výstupů RVP ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Workshop je možné přizpůsobit Vašim požadavkům a možnostem (termín, čas, místo). Program lze využít v rámci tzv. šablon (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Uvedená cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Více informací o našem programu ZDE.