Malé školní dušičky

Tandemově jsme učili i ve čtvrtek 8. listopadu, kdy se děti ze 3. třídy spolu se svými rodiči a dalšími příbuznými vydaly po stopách velké školní záhady. Stopy je dovedly až na školní půdu, kde za štrůdl, který samy upekly a správné odpovědi na záludné otázky, získaly od „malých školních dušiček“ pět indicií. „Malé školní dušičky“ chtěli dětem ukázat, jak důležité je mít domov a zároveň připomenout, že Česká republika je také určitým druhem domova a navazuje na stoletou tradici české státnosti, kterou si letos připomínáme.

Kde domov můj?

Pracovní list

Ve středu 17. října 2018 proběhl v 9. ročníku ZŠ v rámci našeho programu Tandemové učení tematický den Kde domov můj? Hlavním tématem byl domov a vazby, které se k němu vážou. Diskutovali jsme o vztahu k domovu a jeho opouštění, ať už je dobrovolné či nikoli, a pracovali jsme s pojmy výlet, odsun, emigrace, transport a vyhnání. Reflektovali jsme současnou světovou geopolitickou situaci a věnovali se tématu migrace. V historických exkurzech jsme se zabývali tématem okupace a vyhnání. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme pracovali s různými texty, pracovními listy a zamýšleli se nad tématy: co mě může vyhnat z domova, co mě naopak doma drží, kdo a proč byl vyhnán, etc. Součástí byly také dramatické ukázky, poslech dobových dokumentů a skupinová práce.

Celek je víc než souhrn jeho částí