Školili jsme v Novém Bydžově

Na konci srpna jsme navštívili Základní školu Karla IV. v Novém Bydžově a strávili příjemné odpoledne s tamním učitelským sborem. V rámci workshopu jsme se domluvili i na další spolupráci, na kterou se těšíme

Celek je víc než souhrn jeho částí