Kde domov můj?

Pracovní list

Ve středu 17. října 2018 proběhl v 9. ročníku ZŠ v rámci našeho programu Tandemové učení tematický den Kde domov můj? Hlavním tématem byl domov a vazby, které se k němu vážou. Diskutovali jsme o vztahu k domovu a jeho opouštění, ať už je dobrovolné či nikoli, a pracovali jsme s pojmy výlet, odsun, emigrace, transport a vyhnání. Reflektovali jsme současnou světovou geopolitickou situaci a věnovali se tématu migrace. V historických exkurzech jsme se zabývali tématem okupace a vyhnání. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme pracovali s různými texty, pracovními listy a zamýšleli se nad tématy: co mě může vyhnat z domova, co mě naopak doma drží, kdo a proč byl vyhnán, etc. Součástí byly také dramatické ukázky, poslech dobových dokumentů a skupinová práce.

KDE DOMOV MŮJ?

Tematické učení – Tematický den
Cílová skupina: II. – III. stupeň
Časová dotace: 5 hodin
Lektoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Tomáš Najbrt
Anotace:

Žáci zpracovávají téma domova a vazeb, které se k tomuto pojmu vážou. Ústřední linkou je vztah k domovu na základě opouštění domova, ať už je dobrovolné či nikoli. Reflektují současnou geopolitickou situaci a věnují se tématu migrace. V historických exkurzech se zabývají tématem okupace a vyhnání. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti pracují s texty, které posuzují komparativní metodou. Na pracovních listech aplikují kritické myšlení, ať už v rámci asociativního postupu k tématům: co mě může vyhnat z domova, co mě naopak doma drží, kdo a proč byl vyhnán, etc., nebo tzv. filtru, kdy škálují obsah na základě klíčových slov. Součástí projektu jsou také dramatické ukázky a poslech dobových dokumentů a skupinová práce.

Projekt vznikl v rámci vzdělávacího programu Tandemové učení akreditovaného MŠMT pod č.j.: MSMT- 22395/2017-2-834.

Projekt bude pilotně odučen v ZŠ Křesomyslova ve třídě 9B v rámci běžného vyučování v projektu Vzdělaní učitelé, úspěšní žáci pod OPVVV II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ.

Pokračování textu KDE DOMOV MŮJ?

Celek je víc než souhrn jeho částí