Dušičky 2021

Letos jsme konečně zase mohli Dušičky pojmout tandemově a to jak s dětmi, tak s rodiči. Tentokrát jsme vysvobodili zakletého školníka, který sto let odpykával svoje viny zakletý do zvířecí podoby. Reakce dětí i rodičů skvělé. I my jsme si to moc užili. Naplňování postojových výstupů zdar!

Další akreditovaný program

Protože se používání nových metod, jejich adaptaci a rozvíjení a také tvorbě zcela nových metod ve vzdělávání věnujeme v rámci naší přímé pedagogické činnosti již řadu let a sledujeme přínosy, které jejich aplikace ve výuce přináší, rozhodli jsme se požádat také o akreditaci programu „Nové metody ve vzdělávání“. Již nyní kolegům pedagogům v rámci workshopů ukazujeme, jak pracovat s různými metodami a možnosti jejich aplikace, a proto jsme se rozhodli z této, zatím dílčí, činnosti vytvořit samostatný vzdělávací program, nyní tedy již akreditovaný!

Celek je víc než souhrn jeho částí