Kde domov můj?

Pracovní list

Ve středu 17. října 2018 proběhl v 9. ročníku ZŠ v rámci našeho programu Tandemové učení tematický den Kde domov můj? Hlavním tématem byl domov a vazby, které se k němu vážou. Diskutovali jsme o vztahu k domovu a jeho opouštění, ať už je dobrovolné či nikoli, a pracovali jsme s pojmy výlet, odsun, emigrace, transport a vyhnání. Reflektovali jsme současnou světovou geopolitickou situaci a věnovali se tématu migrace. V historických exkurzech jsme se zabývali tématem okupace a vyhnání. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme pracovali s různými texty, pracovními listy a zamýšleli se nad tématy: co mě může vyhnat z domova, co mě naopak doma drží, kdo a proč byl vyhnán, etc. Součástí byly také dramatické ukázky, poslech dobových dokumentů a skupinová práce.

Napsat komentář