4 schody

Teoretická východiska a praktické využití metody 4 schody pro čtenářskou, matematickou a OSV gramotnost na 1. a 2. stupni základní školy. Rozbor kazuistik realizovaných v praxi.

Praktické ukázky výuky metodou 4 schody. Naplňování cílů čtenářské, matematické a OSV gramotnosti ve výuce na 1. na 2. stupni základní školy: Lektoři představí účastníkům vzdělávání výuku formou metody 4 schody v běžné třídě v rámci vyučování (interakce lektoři – žáci).

Lektoři představí výuku formou metody 4 schody účastníkům vzdělávání (interakce lektoři – účastníci vzdělávání).

Rozšíření kompetencí účastníků vzdělávání v oblasti naplňování výstupů RVP v oblastech čtenářské, matematické a OSV gramotnosti. Získání dovedností a osvojení metody výuky 4 schody pro realizaci těchto výstupů v přímé pedagogické činnosti v různých ročnících 1. a 2. stupně, třídnických hodin a práce s třídním kolektivem.